Zgodovina šole

KRATEK SPREHOD SKOZI ŠOLSTVO V ŠENTLOVRENCU

V letošnjem šolskem letu praznujemo 145 let šolstva v Šentlovrencu. Kronološko so si dogodki sledili takole:

prvi pouk v branju, pisanju in računanju je pričel v Šentlovrencu gimnazijec Vinko Kmet na očetovemu domu v vasi Krtina;

umrli bogataš Mihael Šivavec je fari zapustil 3000 gold, za ta denar so kupili zemljo za stavbo;

ko je leta 1866 prišel Kaplan Janez Grofs, je nadaljeval Vinkovo delo;

jeseni 1868 je bil nastavljen prvi učitelj Alojzije Jerše

leta 1871 je prišel novi učitelj Franc Cettel;

leta 1877 je to službo dobil Vinko Kmet.;

leta 1924 se odpre trirazrednica;

leta 1938 so obnovili okna v učilnicah in učiteljevem stanovanju, zamenjali pode, prebelili so učilnice in hodnik, naredili so angleška stranišča;

leta 1970 so asfaltirali šolsko športno igrišče;

leta 1977 so učence s Čateža, Šentlovrenca in Velike Loke združevali, da bi se zaradi manjšega števila učencev izognili kombiniranemu pouku.

naslednja prenova šole je bila šele leta 1992;

danes šolo obiskuje 24 učencev, ki so vključeni v 2 kombinirana oddelka in v oddelek podaljšanega bivanja;

v decembru 2013 je Občina Trebnje s projektom, ki ga delno financira EU(iz Kohezijskega sklada), zaključila energetsko sanacijo podružnične šole v Šentlovrencu v skupni vrednosti skoraj 300 tisoč evrov.

Občina Trebnje je s to investicijo dokazala, da želi ohraniti šolo v Šentlovrencu, tega si močno želimo tudi strokovni delavci naše šole. Ponosni smo na učne dosežke naših učencev. V kraju samem pa z gledališko dejavnostjo in petjem netimo iskrico kulture in družabnega življenja. Ob zaključku tega projekta  je bila izdana zgoščenka s pesmijo Zlata marioneta, s katero so  učenci Podružnične šole Šentlovrenc zmagali na državnem natečaju Moja reka si.

V septembru 2018 je KS Šentlovrenc uredila prostore v KD Šentlovrenc za potrebe pouka za učence 1. in 2. razreda zaradi prostorske stiske, saj v šoli,  v spodnji učilnici, gostuje vrtec Trebnje.

V decembru 2018  je šola Šentlovrenc praznovala 150 let šolske stavbe in formalne javne šole ter obletnico ovekovečila s slavnostno prireditvijo.

 

 

 

Dostopnost